Kevätkokous

KOKOUSKUTSU

Suomen Schapendoes ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4.2018 klo 13, Renkomäen hallin kokoustilassa, osoitteessa Simolankatu 2, 15680 Lahti.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät sekä asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan sääntöjen mukaan keskustella mutta ei päättää.

Voit osallistua vuosikokoukseen myös etänä, skype-yhteyden kautta. Ilmoita skype-osoitteesi s-postilla jenna.kallinen(a)gmail.com.

Etänä ei kuitenkaan voi osallistua äänestyksiin, joten etänä osallistuvien jäsenten kannattaa toimittaa valtakirjat kokouksessa paikan päällä olevalle henkilölle.

Hallitus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suomen Schapendoes ry                        Asialista

KEVÄTKOKOUS

Aika Sunnuntaina 22.4.2018 klo 13

Paikka Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

1. Puheenjohtaja

2. Sihteeri

3. Pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

4. Asialistan hyväksyminen

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Esitetään hyväksyttäväksi yhdistykselle uusi logo (esityslistan alla). Perusteluna logon muutokselle hallitus esittää, että uusi vanhasta logosta modernisoitu versio on monikäyttöisempi verrattuna vanhaan logoon, etenkin painotuotteissa.

8. Kiertopalkintojen jako

1. Vuoden Agility Schapendoes- palkinnon jako

2. Vuoden Agilitytulokas- kiertopalkinnon jako

3. Esson Kivi - tokokiertopalkinon jako

4. Vuoden TOKO Schapendoes -palkinnon jako

5. Vuoden Rally-Toko Schapendoes -palkinnon jako

6. Vuoden Aktiivi Schapendoes- kiertopalkinnon jako

7. Vuoden Schapendoespennut- kiertopalkinnon jako

8. Vuoden Schapendoesveteraanit- kiertopalkinnon jako

9. Vuoden Schapendoes -palkinnon jako

10. Vuoden Kasvattaja- palkinnon jako

9. Hallituksen kokoukselle esittämät asiat

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

alt