Luonnearviointi

Luonnearviointi
 
  

Rotumääritelmä kuvaa rotua valppaaksi ja rohkeaksi, se on älykäs, tarkkaavainen, iloinen, eloisa, ystävällinen ja temperamentikas. Osoittaa erityistä uskollisuutta ja kiintyvyyttä läheisiinsä.
  
Rodun luonnetta on arvioitu ensimmäisen kerran vuonna 1995, Tampereella hälykoiranakin toiminut Nalle-Haukun Abram suoritti luonnetestin hyväksytysti. Ensimmäisenä MH-luonnekuvattiin uros Puuparran Max, vuonna 2008, joka osallistui samalla suomalaisten MH-luonnekuvaustoimihenkilöiden koulutukseen.
  
Rodun yksilöiden luonnearvioiden teettäminen on hyödyllistä sekä kasvattajille, että koko rodulle. Rodun yksittäisiä tuloksia löydettävissä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

  

  

Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.
 
:: Luonnetestin rotuprofiili (pdf) 

  

MH-luonnekuvaus

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.
 
:: MH-luonnekuvauksen rotuprofiili (pdf)